Montáž KZS

Reference Info

  • Datum výstavby

    Podzim 2021

  • Kategorie

    1

Izolace vnějšího pláště rodinného domu polystyrenem, mechanicky kotveno, lepeno maltovou směsí. Vnější vrstva tvořena stěrkovým lepidlem a armovací tkaninou.