Izolace spodní stavby RD Hrobce

Reference Info

  • Datum výstavby

    Jaro 2022

  • Kategorie

    1

Odhalení základu domu výkopem, zpevnění základového zdiva ŽB konstrukcí, chemická injektáž, hydroizolační vrstva, extrudovaný polystyren, vnější hydroizolační vrstva, nopová folie. Vše v systému dodavatele PCI – stavební chemie.